Avkommor - Mauri

Mauri har totalt 63 avkommor i både Sverige, Norge och Finland. Kullarna i Norge och Finland fick han medan Kennel Dom-Anricoss ägde honom. Här nedan har jag gjort en sammanställning över kullarna och en liten statistik över HD/AD. Närmare information om kullarna finns under respektive kull's information. Har fördelat kullarna per land.

Sverige
(Information om de svenska kullarna är hämtad från SKK's Hunddata)
40 avkommor på sex kullar i Sverige
HD: 21 st röntgade = 52,5% Varav 17 st med A eller B = 81%, 3 st med C = 14% samt 1 st med D =5%
AD: 20 st röntgade = 50% Varav samtliga fria = 100%

Födda Tik (HD/AD) Antal hanar/tikar Läs mer
2003-12-08 Roseole's Poulet A La Bonne Femme (ua/ua) (Poubelle). 5+1. Kullinformation >>
2003-02-23 NordV-03 Roseole's Barbue A La Drouot (B/ua) (Ragna). 4+6. Kullinformation >>
2002-05-29 Roseole’s Poulet au Blanc (ua/ua)
(Isa).
6+1. Kullinformation >>
2001-03-18 Korad Roseole’s Pigeonneau en Papillote (ua/ua) (Geten). 1+1. Kullinformation >>
2000-07-30 Roseole’s Poulet Vauclusienne (ua/ua) (Diva). 4+5. Kullinformation >>
2000-06-29 Roseole’s Poulet au Blanc (ua/ua)
(Isa).
1+5. Kullinformation >>


Norge
(Information om denna kull är hämtad från Kennel Jakira's hemsida, Norska Kennelklubben har inte sitt register öppet för icke medlemmar)
6 avkommor på en kull i Norge
HD: 3 st röntgade = 50% Varav samtliga med A = 100%
AD: Ingen hund röntgad


Födda Tik (HD/AD) Antal hanar/tikar Läs mer
2000-02-28 Roseole's Laitances (ua) 1+5 Kullinformation >>


Finland
(Information om dessa kullar är hämtade från Finska kennelklubbens rasdata, allt står på finska så jag får reservera mig för eventuella missförstånd)
17 avkommor på tre kullar i Finland
HD: 10 st röntgade = 58,8% Varav 5 med A eller B = 50%, 4 st med C = 40% samt 1 st med D = 10%
AD: 10 st röntgade = 58,8% Varav samtliga med 0:0 = 100%


Födda Tik (HD, AD) Antal hanar/tikar Läs mer
1998-06-05 Ursula De La Tuile au Loup (A/B, 1:0) 3+1 Kullinformation >>
1998-04-26 Dom-Anricoss Jourbarbesse
(C/C, 0:0)
3+3 Kullinformation >>
1998-01-06 Ruosteposken Ondee (C/A, 0:0) 2+5 Kullinformation >>