MH - Kvick och hans syskon


Moment 1 2 3 4 5
1a. Kontakt Hälsning Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.
Kira

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.
Klippa
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Kvick
Kaxe
Keijo
Kato
Kenzi
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. Kontakt Samarbete Följer inte med trots flera försök att locka. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Kaxe
Keijo
Klippa
Kenzi
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.
Kvick
Kato
Kira
Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c.
Kontakt
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök.
Kira
Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering.
Kaxe
Keijo
Kenzi
Accepterar. Svarar med kontakt-beteende.
Kvick
Kato
Klippa
Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a.
Lek 1

Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt.
Kvick
Kaxe
Keijo
Kato
Kira
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
Klippa
Kenzi
2b.
Lek 1

Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Kato
Klippa
Griper direkt med hela munnen.
Kvick
Keijo
Kira
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Kaxe
Kenzi
2c.
Lek 1

Gripande och dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt tuggar.
Kato
Kira
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Kvick
Keijo
Klippa
Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.
Kaxe
Kenzi
3a.
Jakt

Förföljande
Startar inte.
Kira (1:a)
Startar, men avbryter.
Keijo (1:a)
Klippa (2:a)
Kenzi (1:a)
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Kato (2:a)
Kenzi (2:a)
Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.
Kvick (båda)
Kaxe (båda)
Keijo (2:a)
Kato (1:a)
Klippa (1:a)
Kira (2:a)
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
Jakt

Gripande
Nonchalerar bytet. Alt springer inte fram.
Keijo (1:a)
Klippa (2:a)
Kenzi (1:a)

Kira (1:a)
Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Kira (2:a)
Griper direkt, släpper.
Kaxe (2:a)
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Kvick (båda)
Kaxe (1:a)
Keijo (2:a)

Kato (båda)
Klippa (1:a)

Kenzi (2:a)
4.
Aktivitet
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.
Kenzi
Kira
Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Kaxe
Keijo
Kato
Klippa
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet.
Kvick
5a.
Avst.lek

Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer.
Keijo
Kato
Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
Kvick
Kenzi

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Kira

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
Kaxe
Klippa
5b.
Avst.lek

Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Kvick
Kaxe
Keijo
Kato
Klippa
Kenzi
Kira
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c.
Avst.lek

Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Kvick
Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och /eller tidsfördröjning.
Kato
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Kaxe
Keijo
Klippa
Kenzi
Kira
5d.
Avst.lek

Leklust
Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Kato
Griper. Drar emot. Kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
Kvick
Kaxe
Keijo
Klippa
Kenzi
Kira
5e.
Avst.lek

Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter.
Kato
Kenzi
Är aktiv med figurant när denne är aktiv.
Keijo
Klippa
Kira
Är aktiv med figuranten. Visar intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
Kvick
Kaxe
6a.
Överraskn.

Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Kato
Hukar sig och stannar.
Klippa
Kenzi
Kira
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
Kvick
Kaxe
Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
Keijo
6b.
Överraskn.

Hot/agg
Visar inga hotbeteenden
Kato
Kira
Visar enstaka hotbeteenden.
Kaxe
Keijo
Kenzi
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Kvick
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Klippa
Visar hotbeteenden och attack som kan avslutas med bett.
6c.
Överraskn.

Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt går inte fram.
Keijo
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
Kvick
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Kaxe
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
Klippa
Kira
Går fram till overallen utan hjälp.
Kato
Kenzi
6d.
Överraskn.

Kvarstående rädsla
Ingen tempo- förändring eller undanmanöver.
Kvick
Kaxe
Kato
Klippa
Kenzi
Kira
Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Keijo
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e.
Överraskn.

Kvarstående intresse
Visar inget intresse.
Keijo
Kato
Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.
Kaxe
Kenzi

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Kvick
Klippa
Kira
Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i eller leker med overallen vid två eller flera passager.
7a.
Ljudkänsl.

Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Klippa
Kenzi
Kira
Hukar sig och stannar.
Kvick
Kaxe
Keijo
Kato
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b.
Ljudkänsl.

Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
Kvick
Kaxe
Keijo
Kato
Klippa
Kenzi
Kira
7c.
Ljudkänsl.

Kvarstående rädsla
Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
Kvick
Kaxe
Keijo
Kato
Klippa
Kenzi
Kira
Liten båge eller liten tempovxl vid någon av passagerna. Båge el tempovxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempovxl vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d.
Ljudkänsl.

Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Kvick
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
Kaxe
Keijo
Klippa
Kenzi
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Kato
Kira
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker mot skramlet vid två eller fler passager.
8a.
Spöken

Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Kvick
Kaxe
Klippa
Kenzi
Visar enstaka hotbeteenden. Visar fler hotbeteenden under längre tid.
Keijo
Kato
Kira
Visar fler hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
Spöken

Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt engagerar sig inte.
Kvick
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/-handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/-handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Keijo
Kato
Klippa
Kenzi
Kontrollerar/ -handlar mot båda spökena under hela momentet.
Kaxe
Kira
8c.
Spöken

Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Kvick
Kaxe
Klippa
Kenzi
Kira
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Keijo
Kato
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.
8d.
Spöken

Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. Alt går inte fram. Går fram när föraren talar med fig och lockar på hunden.
Kato
Går fram till fig när föraren står bredvid.
Kenzi
Går fram till fig när föraren gått halva avståndet.
Keijo
Klippa
Går fram till fig utan hjälp.
Kvick
Kaxe
Kira
8e.
Spöken

Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt går inte fram. Accepterar kontakt från fig utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten.
Kaxe
Tar själv kontakt med figuranten.
Kvick
Keijo
Kato
Klippa
Kenzi
Kira
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex hoppa och gnälla.
9a.
Lek 2

Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv. Leker. Startar snabbt, leker aktivt.
Kvick
Kaxe
Keijo
Kato
Kira
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
Klippa
Kenzi
9b.
Lek 2

Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Kato
Kira
Griper direkt med hela munnen.
Kvick
Keijo
Klippa
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
Kaxe
Kenzi
10.
Skott
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kvick
Kaxe
Kato
Klippa
Kenzi
Kira
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Keijo
Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd. Alt vill lämna platsen, försöker fly. Alt föraren avstår skott.