Mentalbeskrivningar- Pike

Datum Arrangör Typ Resultat Läs mer:
2006-05-25 Sv Beauceronkl
Waxholms BK
Mental- & exteriörbeskrivning
Korning
Ment, Gk 142 p
Exteriör, Gk
2005-11-06 Mjölby BK Mentalbeskrivning
Korning
Ej gk, 32 p
2003-10-12 SBK Stockholmsavd

MH

Känd ment status,
skott 3