Standard för Beauceron
(Beauceron, Berger de Beauce, Bas-Rouge)

Grupp 1
FCI-nummer 44, Originalstandard 2001-11-29, FCI-standard 2001-12-07; franska,
SKK:s Standardkommitté 2003-01-09

Ursprungsland/hemland:
Frankrike.

Användningsområde:
Vall- och vakthund.

FCI-Klassifikation:
Grupp 1, sektion 1. Med arbetsprov.

Bakgrund/ändamål:
I slutet av 1800-talet betecknade chien de beauce, beauceron och bas-rouge gamla franska herdehundar från slätterna av samma typ med släthårigt ansikte, hård och kort päls och kuperade öron. Kroppen hade tanteckning framför allt längst ner på benen vilket gav hundarna namnet
"bas-rouge" (=rödstrumpa). Pälsen var i allmänhet svart med tanteckning men fanns också grå, helt svarta och till och med helt röda hundar. Hundarna avlades på och valdes ut för sin förmåga att valla och vakta djurhjordarna.

Helhetsintryck:
Rasen skall vara stor, stark, rustik, kraftfull, välbyggd och muskulös utan att verka tung.

Viktiga mått - förhållanden:
Rasen skall ha normala proportioner. Kroppslängden, mätt från skulderbladsleden till sittbensknölen, skall något överstiga mankhöjden. Huvudet skall vara långt – 2/5 av mankhöjden. Skallens bredd och huvudets djup skall något understiga halva huvudets längd. Skallen och nospartiet skall vara lika långa.

Uppförande/karaktär:
Uppförandet skall vara rättframt utan rädsla. Uttrycket skall vara frimodigt och aldrig vare sig elakt, räddhågat eller oroligt. Karaktären skall visa klokhet och mod.

Huvud:
Huvudet skall vara välmejslat med harmoniska linjer. Nosryggen skall vara närmast parallell med skallinjen från sidan sett.
Skallparti Skallpartiet skall vara plant eller något välvt från sida till sida. Pannfåran skall vara föga markerad. Nackknölen skall vara tydlig.
Stop Stopet skall vara föga markerat och placerat mitt emellan nosspets och nackknöl.
Nostryffel Nostryffeln skall stå i proportion till nospartiet, vara välutvecklad och aldrig kluven. Den skall alltid vara svart.
Nosparti Nospartiet skall varken vara smalt eller snipigt.
Läppar Läpparna skall vara åtliggande och alltid vara pigmenterade. Överläpparna skall täcka de undre utan att vara lösa. Mungiporna skall forma en mycket lätt början till ficka som aldrig får vara öppen.
Käkar/tänder Tänderna skall vara kraftiga och slutna samman i ett saxbett.
Ögon Ögonen skall vara placerade horisontellt och vara lätt ovalt formade. De skall vara mörkbruna, i alla fall aldrig ljusare än mörkt hasselnöts-bruna även om tantecknen skulle vara något ljusa. Blå eller olik-färgade ögon är tillåtet hos harlekinfärgade hundar.
Öron Öronen skall vara högt placerade. Om de är kuperade skall de bäras rakt upp, varken inåt- eller utåtriktade, och peka något framåt. Välburna öron skall bäras så att halsens tänkta, förlängda sidolinjer går genom öronens mitt.
Okuperade öron skall bäras halvresta eller hängande men inte bäras tätt intill huvudet. De skall vara flata och tämligen korta. Det okuperade örats längd skall motsvara halva huvudets längd.
KUPERING AV ÖRON ÄR FÖRBJUDET I SVERIGE.

Hals:
Halsen skall vara muskulös, av god längd och harmoniskt övergå i skuldrorna.

Kropp:
Manke Manken skall vara väl markerad.
Rygg Ryggen skall vara plan.
Ländparti Länden skall vara kort, bred och väl musklad.
Kors Korset skall vara föga sluttande.
Bröstkorg Bröstkorgen skall vara bred, djup och lång. Bess omfång skall överstiga mankhöjden med mer än 1/5. Bröstkorgen skall nå väl ner till armbågen.
Svans Svansen skall vara okuperad, lågt buren och nå åtminstone till hasspetsen. Den får inte bäras snett. Svansen skall forma en lätt J formad krok i spetsen. I rörelse får svansen bäras högst i överlinjens förlängning.

Extremiteter:
Framställ Frambenen skall vara väl ställda och lodräta framifrån och från sidan sett.
Skulderblad Skulderbladen skall vara snedställda och medellånga.
Underarm Underarmarna skall vara muskulösa.
Framtassar Tassarna skall vara kraftiga, runda och kompakta. Klorna skall alltid vara svarta. Trampdynorna skall vara hårda men ändå elastiska.
Bakställ Bakbenen skall var ställda och lodräta från sidan och bakifrån sett.
Lår Låren skall vara breda och muskulösa.
Has Hasorna skall vara kraftiga och inte för lågt ansatta utan vid ungefär _ av hundens mankhöjd. Vinkeln mellan underben och has skall vara mycket öppen.
Mellanfot Mellanfötterna skall stå nästan lodrätt, något bakom sittbensknölarna.
Baktassar Se framtassar. Av tradition har herdarna hållit fast vid att bevara de dubbla sporrarna. Sporrarna skall vilda väl åtskilda tummar med klor och vara placerade tämligen nära tassarna.

Rörelser:
Rörelserna skall vara smidiga och fria. Hunden skall röra sig parallellt framifrån och bakifrån sett. Travet skall vara utsträckt och vägvinnande.

Päls:
Pälsstruktur Pälsen skall vara kort och slät på huvudet och i övrigt vara kraftig, kort, grov, tät, ligga an mot kroppen och vara 3-4 cm lång. Lårens baksidor och svansens undersida skall vara lätt men obligatiriskt befransade. Underullen skall vara kort, fin, tät, dunig, mycket tätt åtliggande och helst vara musgrå. Den får inte synas genom täckhåren.
Färg Svart med tanteckning (bas rouge). Den svarta färgen skall vara ordentligt svart. Tantecknen skall vara ekorröda och finnas:
- ovanför ögonen som två distinkta, runda fläckar.
- på nospartiets sidor och gradvis avta på kinderna utan att någonsin nå under öronen.
- På bringan föredras tanteckningen som två fläckar.
- På strupen.
- Under svansen.
- På benen där tanteckningen skall sträcka sig från tassarna och uppåt för att gradvis försvinna utan att täcka mer än en tredjedel av benet; på benens insida sträcker sig tanteckningen lite högre upp.
Harlekin (grå med svarta fläckar och tantecken). Pälsen skall ha lika mycket grått som svart uppdelat i väl fördelade fläckar eller mer svart än grått. Tantecknen skall ha samma placering som hos de tvåfärgade. Några vita hårstrån i bringan tolereras.

Storlek/vikt:
Mankhöjd Hanar: 65-70 cm. Tikar: 61-68 cm.

Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Diskvalificerande fel:
- Aggressiv eller mycket skygg.
- Mankhöjd över eller under de i standarden angivna måtten.
- Mycket lätt benstomme.
- För ljusa ögon; blå eller olikfärgade ögon (utom hos harlekiner).
- Kluven nostryffel; nostryffel av annan färg än svart; av-pigmenterad nostryffel.
- Tydligt över- eller underbett; avsaknad av 3 tänder eller fler (P1 beaktas inte).
- Okuperade styva ståndöron.
- Överdrivet utåtvridna baktassar.
- Enkla eller inga sporrar bak.
- Kuperad svans; svans som är rullad över ryggen.
- Päls: annan färg och struktur än vad som anges i standarden; total avsaknad av tanteckning; lång päls. Tydlig, väl synlig, vit fläck i bringan.
För harlekinfärg:
- För mycket grått.
- Svart på ena sidan och grått på den andra.
- Helt grått huvud (avsaknad av svart).

Nota bene:
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar:
Hos hanhund måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.